Bayés Clínica ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin obligatòries, de conformitat amb allò que estableixen la legislació vigent i els estàndards de qualitat habituals en el sector, per garantir al màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions.


Obtenció de dades

L’obtenció de dades de caràcter personal es farà únicament i exclusivament mitjançant el formulari publicat a “Contacti amb nosaltres” i els correus electrònics que els clients puguin remetre a Bayés Clínica quan sol·licitin informació dels nostres serveis.

Una vegada que l’usuari ha enviat el seu currículum a una oferta, i aquest ha estat llegit per l’empresa, rep de manera automàtica, a l’adreça de correu electrònic que ha indicat, un missatge de confirmació que les seves dades han estat llegides i l’hora exacta de lectura.

En pitjar el botó “Enviar” del formulari, els usuaris donen el consentiment al tractament de les seves dades i, si és el cas, a la seva cessió a tercers per al compliment del servei, dins del marc establert per la legislació vigent.

El titular de les dades té en tot moment la possibilitat de revocar aquest consentiment enviant un correu electrònic a info@bayesclinica.cat.

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades posant-se en contacte amb Bayés Clínica, situada a Rda. Francesc Camprodon, 4 08500 Vic , o enviant un correu electrònic a info@bayesclinica.cat.

És responsabilitat del titular de les dades la veracitat i exactitud de les mateixes.


DRET D’INFORMACIÓ

Els usuaris les dades personals dels quals siguin incorporades a la base de dades de Bayés Clínica accepten conèixer de manera expressa, precisa i inequívoca:

1.Que introdueixen les dades personals en una base de dades la finalitat de la qual és gestionar les peticions dels usuaris i rebre informació de les activitats i serveis que ofereix la clínica. 2.Les dades no seran cedides ni comunicades sense consentiment previ de l’usuari, tret que hi hagi una norma de rang legal que ho permeti.

Bayés Clínica garanteix que s’han establert controls per prevenir problemes de seguretat o altres conseqüències negatives, adoptant les mesures organitzatives i els procediments tècnics més adequats per minimitzar aquests riscos. No obstant això, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, que les xarxes utilitzades a Internet no són segures i que qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà pot ser interceptada o modificada per persones no autoritzades.


Ús de galetes

La nostra pàgina web no utilitza galetes (cookies) ni altres mitjans tècnics que ens permetin identificar cap usuari en concret ni conèixer dades de la seva navegació, sense que l’usuari en sigui conscient.

No obstant això, hi ha la possibilitat que alguns dels enllaços a pàgines externes del nostre web instal·lin una galeta a la pàgina d’inici o a l’enllaç. Bayés Clínica queda exonerada de tota responsabilitat derivada d’aquestes instal·lacions, ja que no hi intervé, quedant l’usuari capacitat per exercir els drets que li atorga la normativa de protecció de dades davant l’empresa responsable de la instal·lació de les galetes.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT DEL FUNCIONAMENT DE WWW.BAYESCLINICA.CAT

Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat

Bayés Clínica exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de la falta de disponibilitat o continuïtat en el funcionament de www.bayesclinica.cat i dels serveis d’informació.


CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

La utilització del lloc web www.bayesclinica.cat suposa la plena acceptació per part de l’usuari de totes les Condicions Generals d’Ús vigents en cada moment que aquest hi accedeixi, per la qual cosa si no està d’acord amb el contingut s’haurà d’abstenir de fer ús del portal.

www. bayesclinica.cat es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions Generals d’Ús, així com qualsevol altra condició general o particular, reglaments d’ús o avisos que siguin aplicables. Igualment, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació i localització del lloc web, com també els continguts.