La tecnologia més avançada
al servei de la medicina

Unitat de Ressonància Magnètica d’Osona

La Ressonància Magnètica fa servir un camp magnètic per obtenir imatges de talls transversals de la seva anatomia. A diferència de la radiografia convencional i les imatges de tomografia computada (TC), que fan ús de la radiació (raigs X), imatges de ressonància magnètica es basa en les propietats magnètiques dels àtoms i és totalment innòcua per la seva salut.

Durant l’exploració, és important que romangui molt quiet per tal d’obtenir una imatge clara de l’exploració. Un procediment complet pot prendre de 20 minuts a una hora. És important comunicar al tècnic si utilitza alguna pròtessi metàl·lica i treure’s qualsevol complement com arracades, piercings, rellotges… El tècnic que realitza l’exploració explicarà la durada de l’exploració i respondre a qualsevol pregunta abans d’entrar a la sala d’exploració.

Nova ressonància magnètica

La ressonància Magnètica Digital Philips Ingenia 1.5 instal·lada recentment a Bayés Clínica s’utilitza per dur a terme tot tipus d’exploracions, des de les més freqüents fins a les més especialitzades. A més a més combina més espai pel pacient amb exploracions més ràpides i avançades.

El nou equip aporta millores pels pacients i pels professionals. La gran novetat que aporta la nova màquina, és que la senyal de la ressonància magnètica és ja digital en la pròpia antena receptora situada junt al pacient, per la qual cosa tota la informació es transmet posteriorment per fibra òptima fins a l’ordinador principal. Amb aquesta nova tecnologia, els estudis són molt més precisos, contenen més informació i el temps d’estudi es més curt.

A més a més, una de les diferencies amb la ressonància magnètica convencional és que la distancia pel pacient passa de 50cm a 70cm, cosa que fa que es puguin evitar episodis de claustrofòbia que són freqüents en els pacients que es sotmeten a aquest tipus de proves.