Ecografia

La ecografia és una prova diagnòstica totalment innòcua i sense contraindicacions que ens permet el diagnòstic d’imatge de múltiples patologies molt prevalents.

L’ecografia abdominal permet la detecció de tumors a fetge, vesícula biliar, pàncrees i en altres localitzacions dins l’abdomen.

L’ecografia mamària té un gran us en la diferenciació de nòduls mamaris palpables o trobats en una mamografia. És molt recomanable en mames denses i per fer un bon diagnòstic diferencial de benignitat del tumor.

També realitzem ecografies ginecològiques, obstètriques, transvaginals, musculars, urològiques, transrectals, entre d’altres.