El lloc web i el domini bayesconsultori.cat corresponen a Consultori Bayés Vic S.L. (en endavant “Bayés Consultori”), CIF B61719183, adreça Plaça de la Catedral, 9, 08500 Vic, Barcelona, info@bayesconsultori.cat, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 31308, foli 23, fulla B185195.

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els “Continguts”), pertanyen a Bayés Consultori o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Bayés Consultori presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Bayés Consultori autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Bayés Consultori es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.bayesconsultori.cat  (framing).

Tot i que Bayés Consultori actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Bayés Consultori manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Bayés Consultori fins a la contractació expressa d’una comanda.

Bayés Consultori es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Bayés Consultori no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.