Per tal de poder conèixer el cas concret de cada pacient i poder acotar millor la primera visita amb el psicòleg o psiquiatre de Bayés IDETAN demanem que ompliu aquest formulari que consta de dues parts. Una primera part de dades bàsiques de contacte i antecedents; i una segona part amb un qüestionari basat en el mètode de Robert Goodman. Gràcies per la vostra resposta.

 

  Nom i cognoms del pacient *

  DNI del pacient *

  Data de naixement *

  Nom i cognoms del tutor/a *

  Relació amb el pacient *

  Correu electrònic de contacte*

  Telèfon de contacte

  Quin és el motiu de demanda de visita?

  Alguna vegada el seu fill/filla ha estat visitat per un psicòleg o psiquiatre?
  SiNo

  Està diagnòsticat d’algun trastorn?
  SiNo

  En cas afirmatiu, ens pot detallar quin?

  Està en tractament d’algun tipus?
  SiNo

  En cas afirmatiu, ens pot detallar quin?

  El seu fill/filla té problemes d’aprenentatge o algun altre problema escolar?
  SiNo

  En cas afirmatiu, ens pot detallar quin?

  Disposa d'informe?
  No

  QÜESTIONARI DE PUNTS FORTS I DIFICULTATS (SDQ)

  Si us plau, posi una creu en el quadre que cregui que respon a cadascuna de les preguntes: No és cert, Una mica cert,Absolutament cert. Ens seria de gran ajuda si respongués a totes les preguntes el millor que pugui, encara que no estigui completament segur de la resposta, o encara que li sembli una pregunta rara. Si us plau, respongui les preguntes basant-se en el comportament del nen/a durant els darrers sis mesos o durant aquest curs escolar.

  Respecta els sentiments d'altres persones:
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Inquiet/a, hiperactiu/iva, no pot estar-se quiet/a durant molt de temps
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Es queixa amb freqüència de mal de cap, d'estómac o de nàusees
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Està disposat/ada a compartir amb altres nens/nenes caramels, joguines, llapis, etc.
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Sovint fa rebequeries o té mal geni
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  És més aviat solitari/ària i tendeix a jugar sol/a
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Generalment és obedient, sol fer el que els adults li demanen
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Té moltes preocupacions, sovint sembla preocupat/ada
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Ajuda quan algú ha pres mal, està disgustat o es troba malament
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Es remou en el seient constantment, no para de moure les mans o les cames
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Té com a mínim un/a bon/a amic/amiga
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Es baralla amb freqüència amb altres nens/nenes o els amenaça
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Sovint està infeliç, trist/a o amb ganes de plorar
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  En general cau bé a altres nens/nenes
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Es distreu amb facilitat, la seva concentració es dispersa
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  És nerviós/osa o dependent en situacions noves, perd fàcilment la confiança
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  És amable amb nens més petits
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Sovint menteix o enganya
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  És amenaçat/ada o molestat/ada per altres nens
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Sovint s'ofereix a ajudar (pares, mestres, altres nens/nenes)
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Pensa les coses abans de fer-les
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Roba coses de casa, de l'escola o d'altres llocs
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  S'entén millor amb adults que amb altres nens/nenes
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Té moltes pors, s'espanta fàcilment
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Acaba el que comença, té bona concentració
  NO ÉS CERTUNA MICA CERTABSOLUTAMENT CERTNS/NC

  Moltes gràcies per laseva ajuda.

  Informació bàsica de protecció de dades personals

  Responsable del tractament: Bayés Clínica
  Finalitat: analitzar, gestionar i donar resposta a la seva petició de sol·licitar l'historial clínic.
  Legitimació: consentiment de la persona que s’adreça a Bayés Clínica.
  Destinataris: Les dades no es comuniquen.
  Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació adreçant-se per correu postal o electrònic a Bayés Clínica

  > Trobareu més informació sobre el tractament de les dades a l’adreça