Pediatria

Pediatria

La pediatria és l’especialitat mèdica que estudia el nen i les seves malalties. Aquesta especialitat estudia tant el nen sa com el malalt.

Aquesta especialitat engloba la vida del nen des del seu naixement fins a l’adolescència.