Traumatologia

Traumatologia

La traumatologia és aquella part de la medicina que es dedica a l’estudi de les lesions de l’aparell locomotor i també s’encarrega de l’estudi d’aquelles lesions congènites o adquirides, en els seus aspectes preventius, terapèutics, de rehabilitació i d’investigació.