Aparell-digestiu

Aparell digestiu

Aquesta especialitat s’ocupa del tub digestiu, fetge, vies biliars i pàncrees tant en condicions normals com patològiques. També s’encarrega de les repercussions de les malalties digestives sobre l’organisme i de les malalties d’altres òrgans i sistemes sobre l’aparell digestiu.

La seva finalitat és a prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties digestives d’una manera eficient pels pacients.

Especialistes