Medicina-Interna

Medicina Interna

Especialitat mèdica que es dedica a l’estudi, diagnòstic i tractament de les malalties pròpies de l’adult. Aquesta especialitat engloba les malalties internes que no necessiten un tractament amb cirurgia.