cardiologia

Cardiologia

Es tracta d’una àrea de la medicina interna en la qual s’estudien les malalties del cor. A més a més, també es controlen i s’analitzen les vàlvules cardíaques i les patologies congènites.

Especialistes