Medicina-Integrativa

Reumatologia

La reumatologia és una especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi de malalties reumàtiques, també anomenades malalties mèdiques de l’aparell locomotor o malalties múscul esquelètiques.
Estan incloses en el camp de la reumatologia les malalties articulars, les del teixit connectiu, els problemes de columna vertebral, els reumatismes de parts toves, les malalties del metabolisme ossi i el dolor no maligne de l’aparell locomotor.